Metoda Montessori

Centralnym elementem metody edukacji Montessori jest dynamiczna triada dziecka, nauczyciela i środowiska. Jedną z ról nauczyciela jest prowadzenie dziecka przez to, co Montessori określiła jako „przygotowane środowisko”, tj. klasę i sposób uczenia się, które mają na celu wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka poprzez aktywne poszukiwanie, dokonywanie wyborów i samodzielne uczenie się. Jednym ze sposobów zrozumienia metody Montessori na potrzeby tego przeglądu jest rozważenie dwóch jej ważnych aspektów: materiałów do nauki oraz sposobu, w jaki nauczyciel i projekt przygotowanego środowiska promują samodzielne zaangażowanie dzieci w te materiały.

View More Metoda Montessori

Szkoła Życia – program nauczania

Szkoła życia to szkoła niezależna. Uczymy się poznawać siebie i uczymy samorozwoju.  Pokazywane są najważniejsze wartości człowieka. Prowadzone są również zajęcia z historii naszych przodków i wiele innych. Szkoła podzielona jest na klasy. Zajęcia w większości odbywać się będą na świeżym powietrzu. Obcowanie z naturą szczególnie sprzyja rozwojowi młodych ludzi, stwarza też doskonałą przestrzeń do uczenia się. Warsztaty wspomogą klasę w integracji i zapewnią jej dobry start w nowy rok szkolny. Mogą także pomóc w rozwiązaniu bieżących konfliktów i wzmocnić dobre relacje między uczniami i uczennicami, utrwalić postawę tolerancji i akceptacji różnorodności. Będą także dobrą okazją do świetnej zabawy, w zdrowych i bezpiecznych warunkach.

 

View More Szkoła Życia – program nauczania