Ogrody życia to program pozwalający na międzypokoleniową integrację dziadków i wnucząt w otoczeniu piękna natury, a także otwarcie się na siebie i na świat. Matka Natura wspiera te procesy, poprzez poprawienie koncentracji i skupienia, pozwoli na bycie tu i teraz w tym doświadczeniu. W ogrodach życia korzystamy z energii dwóch pokoleń, która będzie się przenikać i napędzać nawzajem. Dzieci mogą skorzystać z bogatego doświadczenia swoich dziadków, którzy zapewnią im odpowiednią opiekę, a także mentoring i wsparcie. Jednocześnie dziadkowie będą mieli okazję napełnić się energią wnucząt, przypomnieć sobie kim są. Dziadkowie mogą przemyśleć na nowo pewne doświadczenia, dlaczego je przeżyli, co ich to nauczyło i co naprawdę jest w życiu ważne. Mogą podzielić się tą wiedzą ze swoimi wnukami.

W ogrodach życia możemy zająć się czymś, co rozwija naszą kreatywność oraz pomoże w rozwoju dziecka. Wybór zajęć jest dowolny, co również pozytywnie wpływa na dzieci, pozwalając im samym decydować o sobie i jak chcą spędzać czas. Nie są tu potrzebni nauczyciele, gdyż to dziadkowie i wnuczęta mogą uczyć się od siebie nawzajem.

Dziecko poprzez takie zajęcia ma okazję odkryć kim naprawdę jest oraz jak może wyglądać jego przyszłość. Dzieci zapewniają sobą radość i uśmiech. Dadzą nową i świeżą energię dziadkom. Natomiast dziadkowie zapewnią swoją opiekę, co da im poczucie spełnienia, zapełni ich czas oraz umocni więzy rodzinne. Przebywanie w ogrodach życia to doświadczenie terapeutyczne oraz rozwojowe. Pozwoli wyzwolić się dwóm pokoleniom z pędów nowoczesnego świata, da czas wytchnienia od technologii oraz pozbycia się lęków oraz stresów. Ogród życia to przestrzeń pełna wzajemnej miłości i wsparcia rodziny.

Korzyści z międzypokoleniowej integracji dziadków i wnucząt:
  • Przywrócenie naturalnej i pierwotnej energii i relacji starszego pokolenia z młodszym, przywracające zdolności dziecka do odczuwania w wyniku zwiększenia kontaktu z osobą starszą, która przekazuje mu mądrość życiową.
  • Seniorzy przekazując wartości i wiedzę pokoleniową dziecku umacniają go w naturalnych wartościach, które dziecko od urodzenia posiada, edukując go również w zakresie prawidłowego żywienia, dbałości o szacunek, honor i poczucie wartości od najmłodszych lat, co owocuje później, prawidłowym rozwojem dziecka.
  • W kontakcie z dziećmi seniorzy odnawiają swój kontakt z najmłodszym pokoleniem przez co, odzyskują energię życiową, ponieważ warsztaty dzieci i osób starszych uczą m. in.:

– zdrowego żywienia,

– kreatywności,

– umiejętności uczenia się i zapamiętywania na dłużej,

– szybszego i uważnego czytania przy wykorzystaniu mnemo technik i dopasowanych metod      rozumienia i przyswajania treści czytanych, na czym korzystają zarówno dzieci jak i seniorzy, którzy ograniczają swoje dysfunkcje w tym obszarze oraz podwyższając jakość życia i płynącą z niego satysfakcję.