Szkoła Życia – program nauczania

Szkoła życia to szkoła niezależna. Uczymy się poznawać siebie i uczymy samorozwoju.  Pokazywane są najważniejsze wartości człowieka. Prowadzone są również zajęcia z historii naszych przodków i wiele innych. Szkoła podzielona jest na klasy. Zajęcia w większości odbywać się będą na świeżym powietrzu. Obcowanie z naturą szczególnie sprzyja rozwojowi młodych ludzi, stwarza też doskonałą przestrzeń do uczenia się. Warsztaty wspomogą klasę w integracji i zapewnią jej dobry start w nowy rok szkolny. Mogą także pomóc w rozwiązaniu bieżących konfliktów i wzmocnić dobre relacje między uczniami i uczennicami, utrwalić postawę tolerancji i akceptacji różnorodności. Będą także dobrą okazją do świetnej zabawy, w zdrowych i bezpiecznych warunkach.

 

 

1 klasa

 • uczucie duszy, budujemy zrozumienie w dziecku kim się jest,
 • kontakt z żywiołami (ogień, woda, powietrze, ziemia, eter),
 • geografia odtwórcza, czyli jakie mamy zasoby, prawdziwe nazwy i potencjał,
 • warsztaty mające na celu wykształcenie szacunku wobec przyrody, edukację przyrodniczą opartą na wielozmysłowym doświadczeniu, rozbudzanie wrodzonej ciekawości młodego człowieka oraz wzmocnienie relacji w grupie,
 • turystyka życia umiejętności artystyczne, rzemieślnicze i inne permakultura dla dzieci i młodzieży (w naturze spotkania z dziadkami)
 • zmysły w lesie – zajęcia poświęcone poznawaniu przyrody poprzez wszystkie zmysły (dedykowane w szczególności młodszym dzieciom,
 • sekretne życie drzew – warsztat dedykowany różnym gatunkom drzew, ich budowie, roli i zachowaniu;
 • warsztat uważnej obserwacji rożnych zwierząt żyjących w lesie,
 • zajęcia poświęcone poznawaniu różnych roślin leśnych oraz ich kulinarnego zastosowania.

 

2 klasa

 • odkrywanie talentów
 • zadania integracyjne: praca zespołowa, komunikacja w grupie, budowanie wzajemnego szacunku i zaufania;
 • różnorodność kulturowa w klasie;
 • techniki rozwoju percepcji (wielowymiarowość) intuicja i jej rozwijanie
 • techniki twórczego myślenia w czuciowiedzy
 • techniki pamięciowe w czuciowiedzy czytanie wielowątkowe,
 • sylabizowanie język polaszy – czyli język polski bez hipnotyzujących nakładek przedrostkowych, gramatycznych i dualizmów oraz przeinaczeń
 • wybór ścieżki rozwoju z duszy / serca (a dusza łączy się z eterem, żywiołami),

 

3 klasa

 • doskonalimy umiejętności w różnych kierunkach, dziecko samo wybiera na co chciałoby iść,
 • sposoby dekodowania zakodowanej przestrzeni – eliminacja anomalii wyobraźni i hologramicznych manipulacji
 • umiejętność telepatii
 • historia przodków i świata – prawdziwa wartości człowieka żywego (intermentoring międzypokoleniowy)
 • (najpierw prowadzimy warsztaty z wartości, historii, prawdziwych mądrości ludzkiej ludzi starszych, którzy później pracują z dziećmi)
 • praca indywidualna – odkrywanie swoich mocnych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • komplementarność ciała, duszy i ducha oraz woli, rozumu, uczuć i zmysłów

 

4 klasa

 • warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości i budujące umiejętność w stawianiu granic innym osobom,
 • warsztaty uczące stawianie i respektowanie granic w kontaktach z innymi,
 • poznawanie swoich mocnych stron i nauka korzystania z nich,
 • nauka wzbogacania życia wdzięcznością i wybaczaniem,
 • medytacja
 • nauka zarządzania swoimi myślami, uczuciami i przełamywanie ograniczające przekonania