Szkoła Życia – program nauczania

Szkoła życia to szkoła niezależna. Uczymy się poznawać siebie i uczymy samorozwoju.  Pokazywane są najważniejsze wartości człowieka. Prowadzone są również zajęcia z historii naszych przodków i wiele innych. Szkoła podzielona jest na klasy. Zajęcia w większości odbywać się będą na świeżym powietrzu. Obcowanie z naturą szczególnie sprzyja rozwojowi młodych ludzi, stwarza też doskonałą przestrzeń do uczenia się. Warsztaty wspomogą klasę w integracji i zapewnią jej dobry start w nowy rok szkolny. Mogą także pomóc w rozwiązaniu bieżących konfliktów i wzmocnić dobre relacje między uczniami i uczennicami, utrwalić postawę tolerancji i akceptacji różnorodności. Będą także dobrą okazją do świetnej zabawy, w zdrowych i bezpiecznych warunkach.

 

View More Szkoła Życia – program nauczania